"Οργάνωση υπηρεσίας / Αποφάσεις / Διοικητικές Πράξεις" - ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Συγκρότηση Επιτροπών, Αποφάσεις πρόσληψης εποχικού προσωπικού, Συμβάσεις προμηθειών

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή www.diavgeia.gov.gr
Δημιουργός ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΤΟΜΑΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
Last Updated Απρίλιος 3, 2017, 07:23
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 3, 2017, 07:20