Οργάνωση Υπηρεσίας -Αποφάσεις -Διοικητικές Πράξεις (Διεύθυνση Δασών Καρδίτσας)

Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ιδιώτη δασοπόνου

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή www.diavgeia.gov.gr
Δημιουργός Διεύθυνση Δασών Καρδίτσας
Υπεύθυνος Συντήρησης Ντόβα Βιργίνια
Last Updated Απρίλιος 15, 2016, 10:22
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 15, 2016, 10:22