Όρια Οικισμών Δ. Ηρακλείου - Κορυφές

Σημειακό επίπεδο με τις κορυφές των ορίων των οικισμών του Καλλικρατικού Δήμου Ηρακλείου, πλην της δημοτικής ενότητας Ηρακλείου (πρώην Καποδιστριακός Δήμος). Το σύνολο δεδομένων προέκυψε από ψηφιοποίηση των συντεταγμένων των κορυφών, όπως αναγράφονταν στην απόφαση οριοθέτησης. Στο σύνολο περιέχονται πληροφορίες αναφορικά με το όνομα του οικισμού, το χαρακτηρισμό του, το ΦΕΚ, την απόφαση, το διάγραμμα (αρχικό και γεωαναφερμένο) και τον αριθμό κάθε σημείου όπως εμφανίζεται στην απόφαση οριοθέτησης.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://gis.heraklion.gr
Last Updated Μάιος 8, 2017, 09:19
Δημιουργήθηκε Μάιος 8, 2017, 09:17