Όρια Οικισμών Δ. Ηρακλείου - Συνεκτικά τμήματα

Πολυγωνικό επίπεδο με τα συνεκτικά όρια των οικισμών του Καλλικρατικού Δήμου Ηρακλείου. Το σύνολο δεδομένων προέκυψε από ψηφιοποίηση των ορίων των οικισμών στα διαγράμματα οριοθέτησης, τα οποία γεωαναφέρθηκαν. Στο σύνολο περιέχονται πληροφορίες αναφορικά με το όνομα του οικισμού, το χαρακτηρισμό του, το ΦΕΚ, την απόφαση, το διάγραμμα (αρχικό και γεωαναφερμένο).

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://gis.heraklion.gr
Last Updated Μάιος 8, 2017, 08:57
Δημιουργήθηκε Μάιος 8, 2017, 08:55