Οριοθετήσεις ρεμάτων - Γραμμές στο Δήμο Ηρακλείου

Γραμμικά στοιχεία (βαθιά γραμμή και πρανές). Τα γραμμικά στοιχεία προέκυψαν από ψηφιοποίηση σε διαγράμματα κλίμακας 1:5000 της ΓΥΣ, για τις περιπτώσεις των ρεμάτων στις οποίες δεν υπήρχαν εγκεκριμένες αποφάσεις οριοθέτησης.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://gis.heraklion.gr
Last Updated Μάιος 18, 2017, 10:48
Δημιουργήθηκε Μάιος 8, 2017, 09:34