Οριοθετήσεις ρεμάτων - Κορυφές στο Δήμο Ηρακλείου

Κορυφές οριοθετήσεων ρεμάτων.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://gis.heraklion.gr
Last Updated Μάιος 18, 2017, 10:47
Δημιουργήθηκε Μάιος 8, 2017, 09:47