Οριοθετήσεις ρεμάτων - Πολύγωνα του Δήμου Ηρακλείου

Πολύγωνα οριοθετήσεων ρεμάτων. Για τα ρέματα που έχουν οριοθετηθεί χρησιμοποιήθηκαν οι αντίστοιχες κορυφές, ενώ για τα μη οριοθετημένα χρησιμοποιήθηκε ζώνη επιρροής (buffer) πλάτους 10m εκατέρωθεν της κοίτης.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://gis.heraklion.gr
Last Updated Μάιος 18, 2017, 10:24
Δημιουργήθηκε Μάιος 8, 2017, 09:40