Άλλες Σχετικές Δράσεις του ΠΤΑ

Το ΠΤΑ Κρήτης εκτός από την ανάληψη της οικονομικής διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων των οποίων την υλοποίηση πραγματοποιούν Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, έχει αναλάβει κατά το παρελθόν και την οικονομική διαχείριση διαφόρων δραστηριοτήτων της Περιφέρειας Κρήτης που κωδικοποιούνται στην ονομασία «ΔΡΑΣΕΙΣ»

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://pta.gr/extensions/other-activities
Last Updated Νοέμβριος 27, 2018, 07:24
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 27, 2018, 07:11