ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΘΕΩΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Last Updated Μάιος 13, 2019, 08:20
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 7, 2017, 12:30