Παρακολούθηση της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης σε πραγματικό χρόνο

Η συγκεκριμένη υπηρεσία αποτυπώνει την υλοποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπως αυτή είναι, κατά την χρονική στιγμή της πρόσβασης.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης
Υπεύθυνος Συντήρησης Τμήμα Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης
Έκδοση 1.0
Last Updated Μάιος 4, 2016, 12:08
Δημιουργήθηκε Μάιος 4, 2016, 12:06