Παρακολούθηση της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων σε πραγματικό χρόνο

Παρακολούθηση της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων σε πραγματικό χρόνο

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://municipality.neuropublic.gr/city_korinthos/index.php
Δημιουργός Neuropublic
Υπεύθυνος Συντήρησης Neuropublic
Last Updated Μάρτιος 15, 2017, 09:57
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 15, 2017, 09:54