Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων

Έκδοση ΑΕΠΟ, Υπαγωγή σε ΠΠΔ, Αιτήματα για βεβαίωση απαλλαγής από περιβαλλοντική αδειοδότηση

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Δ/νση Περιβ/ντος και Χωρικού Σχεδιασμού
Last Updated Ιούνιος 13, 2017, 08:28
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 4, 2017, 09:47