Καταγγελίες

URL: http://data.gov.gr/dataset/53d5df0d-94df-4781-84a3-fcadc18a0c9c/resource/2572d0d8-0640-4449-a83a-82448d05bc99/download/.XLS

From the dataset abstract

Καταγγελίες - Εισαγγελικές παραγγελίες - Έλεγχοι ΚΕΠΠΕ

Πηγή : Περιβαλλοντικοί Έλεγχοι

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Απρίλιος 4, 2017
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 4, 2017
Διαμόρφωση .xls
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 2 έτη πριν
format.xls
id2572d0d8-0640-4449-a83a-82448d05bc99
package id53d5df0d-94df-4781-84a3-fcadc18a0c9c
revision idc296b28d-e3ef-434c-9e02-8c53808c0e21
stateactive
url typeupload