Περιφερειακά Συμβούλια 2019-2023

Το σύνολο δεδομένων περιλαμβάνει τα αιρετά μέλη των Περιφερειακών Συμβουλίων 2019-2023

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Last Updated Νοέμβριος 8, 2019, 12:05
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 16, 2018, 06:55