Περιγράμματα θέσεων απασχόλησης Τμήματος Συντήρησης Κήπων Δήμου Θεσσαλονίκης

Το σύνολο δεδομένων περιέχει τα περιγράμματα θέσεων απασχόλησης του Τμήματος Συντήρησης Κήπων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Συντήρησης Κήπων
Υπεύθυνος Συντήρησης Τμήμα Συντήρησης Κήπων
Έκδοση 1.0
Last Updated Φεβρουάριος 7, 2017, 11:02
Δημιουργήθηκε Αύγουστος 26, 2015, 10:32