Περιλήψεις Διακηρύξεων Δήμου Παλαιού Φαλήρου

Περιλήψεις Διακηρύξεων Δήμου Παλαιού Φαλήρου

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/search?advanced&query=decisionType:%22%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9B%CE%97%CE%A8%CE%97%20%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%97%CE%A3%22&page=0&fq=organizationUid:%226232%22&fq=unitUid:%2281017%22
Last Updated Νοέμβριος 16, 2015, 08:47
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 13, 2015, 09:42