Περιλήψεις Διακηρύξεων ΝΠΔΔ Δημοτικό και Αθλητικό Κέντρο Παλαιού Φαλήρου

Περιλήψεις Διακηρύξεων ΝΠΔΔ Δημοτικό και Αθλητικό Κέντρο Παλαιού Φαλήρου

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/search?advanced&query=decisionType:%22%CE%9B%CE%9F%CE%99%CE%A0%CE%95%CE%A3%20%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3%20%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3%20%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%9E%CE%95%CE%99%CE%A3%22&page=0&fq=organizationUid:%2252730%22&fq=unitUid:%2285962%22
Last Updated Νοέμβριος 17, 2015, 09:35
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 17, 2015, 09:35