ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΤΥΠΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΕΞΟΔΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

Πίνακες με στατιστικά στοιχεία που αφορούν περιστατικών παράτυπης εισόδου - εξόδου αλλοδαπών, συλληφθέντα πρόσωπα και κατασχεμένα πλωτά και χερσαία μέσα.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή www.hcg.gr
Δημιουργός Διεύθυνση Ασφάλειας και Προσατασίας Θαλάσσιων Συνόρων
Υπεύθυνος Συντήρησης Σπαθάρης Κωνσταντίνος
Last Updated Φεβρουάριος 1, 2018, 09:09
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 22, 2016, 11:01