Πίνακας Αποφάσεων Δ.Σ. ΝΠΔΔ Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Δήμου Πεντέλης

Πίνακας Αποφάσεων Δ.Σ. ΝΠΔΔ Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Δήμου Πεντέλης

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή ΝΠΔΔ ΟΠΑΘ Δήμου Πεντέλης
Δημιουργός Κομνηνός Παπαδημητρίου
Υπεύθυνος Συντήρησης Ιωάννα Μπούσια
Last Updated Αύγουστος 28, 2015, 06:22
Δημιουργήθηκε Αύγουστος 28, 2015, 06:21