Πίνακας κατάταξης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 2018

Στοιχεία κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών για Ειδική Αγωγή ανά ειδικότητα (Δεκέμβριος 2018) http://e-aitisi.sch.gr/

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Εφαρμογών Διορισμών Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Υπεύθυνος Συντήρησης Ευθύμιος Καψάλης
Έκδοση 1.0
Last Updated Μάρτιος 20, 2019, 10:12
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 19, 2019, 09:28