Πίνακες κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών και ωρομισθίων

Πίνακες κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών και ωρομισθίων

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Α’ Ψηφιακού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)
Υπεύθυνος Συντήρησης Ευθύμιος Καψάλης
Έκδοση 1.0 2015
Last Updated Μάρτιος 16, 2016, 13:40
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 16, 2016, 13:39