Πίνακες Υλοποίησης Προϋπολογισμού έτους 2015

Πίνακες Υλοποίησης Προϋπολογισμού έτους 2015 - Έσοδα και Έξοδα

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Υπεύθυνος Συντήρησης Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών
Last Updated Ιανούαριος 30, 2017, 10:51
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 30, 2017, 10:47