Πιστώσεις - Πυροσβεστικό Σώμα

Δεδομένα που αφορούν στην κατανομή πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού του Π.Σ.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://www.fireservice.gr/el_GR/synola-dedomenon
Δημιουργός Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος
Υπεύθυνος Συντήρησης ΑΔ
Έκδοση 1.2
Last Updated Φεβρουάριος 6, 2019, 08:01
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 21, 2017, 07:09