Πλήθος Επιμορφούμενων ανά Περιφέρεια και Κατηγορία και Φορέα

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή ΟΠΣ ΕΚΔΔΑ
Last Updated Φεβρουάριος 9, 2017, 09:42
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 9, 2017, 09:41