ΠΛΗΘΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑ ΠΛΗΘΟΣ ΜΟΡΙΩΝ

ΠΛΗΘΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑ ΠΛΗΘΟΣ ΜΟΡΙΩΝ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Β’ - Ψηφιακού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών Ανώτατης Εκπαίδευσης (Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)
Υπεύθυνος Συντήρησης Γεώργιος Τζαβάρας
Έκδοση 1.0 2015
Last Updated Μάρτιος 16, 2016, 09:16
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 16, 2016, 09:15