Πολεοδομικά Διαγράμματα του Δήμου Ηρακλείου

Περιγράμματα γεωαναφερμένων διαγραμμάτων. Περιλαμβάνονται διαγράμματα όλων των κατηγοριών (π.χ. τροποποιήσεις ΣΠ, οριοθετήσεις οικισμών, ρεμάτων, πράξεων εφαρμογής). Παρέχεται σύνδεσμος μεταφόρτωσης των αντίστοιχων πρωτότυπων διαγραμμάτων, καθώς και δυνατότητα προσθήκης των γεωαναφερμένων στο χάρτη.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://gis.heraklion.gr
Last Updated Μάιος 18, 2017, 10:53
Δημιουργήθηκε Μάιος 8, 2017, 07:17