Πολεοδομικές Γραμμές του Δήμου Ηρακλείου

Γραμμικές ιδιότητες όλων των ΟΤ (τροποποιημένων και μη)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://gis.heraklion.gr
Last Updated Μάιος 18, 2017, 10:48
Δημιουργήθηκε Μάιος 8, 2017, 09:30