Πόρος δίχως όνομα

URL: https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/search/export?q=organizationUid:%2252688%22&fq=unitUid:%2285762%22&sort=recent&wt=xls

From the dataset abstract

Περιλαμβάνει πάσης φύσεως Πολιτιστικές - Αθλητικές - Διοικητικές Πράξεις του Φορέα.

Πηγή : ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 9, 2015
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 9, 2015
Διαμόρφωση Άγνωστος
Άδεια Άλλο (Κλειστό)
createdπάνω από 3 έτη πριν
id456347b9-edd4-4fb2-aad6-5980dd0b1f66
package id8f707fcc-a548-41ce-9e78-69f54108e5a3
revision id58a6092a-b17b-46c9-b0b5-b6fa018e7b41
stateactive