Πράξεις Αδυνάτου Διεύθυνσης Δόμησης Δήμου Δράμας

Περιλαμβάνει τις πράξεις αδυνάτου χωροταξικού -πολεοδομικού περιεχομένου της Διεύθυνσης Δόμησης Δήμου Δράμας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ
Last Updated Οκτώβριος 11, 2018, 08:38
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 11, 2018, 08:20