ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης info@oropos.gov.gr
Last Updated Οκτώβριος 24, 2016, 04:20
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 24, 2016, 04:18