ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 2013-2017

Παρουσιάζεται το πλήθος των πράξεων που αφορούν σε συλλογικά όργανα και έχουν αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ για το χρονικό διάστημα 2013-2017

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Last Updated Ιούλιος 10, 2018, 07:24
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 10, 2018, 07:07