ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ/ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Ορισμός επιτροπών και άλλων συλλογικών οργάνων της Υπηρεσίας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Βασιλεία Σαλαμαστράκη
Υπεύθυνος Συντήρησης Βασιλεία Σαλαμαστράκη
Last Updated Ιανούαριος 10, 2018, 10:54
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 13, 2016, 07:46