Πράξεις που αναρτώνται στη Διαύγεια

Επισκόπηση των πράξεων του Ε.Β.Ε.Π. που έχουν αναρτηθεί στη Διαύγεια

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://et.diavgeia.gov.gr/f/pcci
Δημιουργός ΕΒΕΠ
Υπεύθυνος Συντήρησης Δήμητρα Λιώση
Last Updated Σεπτέμβριος 11, 2018, 09:57
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 20, 2017, 08:34