ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ - Διεύθυνση Δασών Αχαΐας

URL: https://diavgeia.gov.gr/search?advanced&query=organizationUid:%2250202%22&page=0&fq=unitUid:%2276467%22&sort=recent

ΕΛΕΓΧΟΣ -ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΣΤΕ, ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΕΕΑ ΑΧΑΪΑΣ ΚΛΠ - Διεύθυνση Δασών Αχαΐας

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάρτιος 6, 2017
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 6, 2017
Διαμόρφωση HTML
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 2 έτη πριν
formatHTML
idae0ff8e5-4059-4744-b98b-78707ed60664
package idd13eff86-41af-4ae0-b33e-89a50c918967
revision idc2118165-8228-41ea-b19f-43ce584e346c
stateactive