Πράξεις χαρακτηρισμού εκτάσεων - Διεύθυνση Δασών Ζακύνθου

Έκδοση πράξεων Χαρακτηρισμού εκτάσεων ως δασικών η μη δασικών και έκδοση Απόφασης τελεσιδικίας επ' αυτών - Διεύθυνση Δασών Ζακύνθου

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://app.diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%2250202%22&fq=unitUid:%2276478%22&sort=recent&page=0
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Έκδοση 1.0
Last Updated Μάρτιος 30, 2017, 06:44
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 30, 2017, 06:44