Αρχείο γεωχωρικών πληροφοριών τύπου .shp σχετικά ...

URL: http://opendata.thessaloniki.gr/sites/default/files/shp_arxikes.zip

From the dataset abstract

Το σύνολο γεωχωρικών δεδομένων περιέχει ψηφιακό γραμμικό αρχείο (.dxf, .shp), γεωγραφικό χάρτη, που δημιουργήθηκε με γνώμονα το υπόβαθρο των οδών του Δήμου Θεσσαλονίκης και αφορά : α) τα...

Πηγή : Αρχείο Γεωγραφικής Απόδοσης των εγκεκριμένων Πράξεων Εφαρμογής του Δήμου Θεσσαλονίκης

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Σεπτέμβριος 4, 2015
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 4, 2015
Διαμόρφωση zip, shp
Άδεια Άλλο (Ανοιχτό)
createdπάνω από 5 έτη πριν
formatzip, shp
id8c96c485-7bce-43aa-a961-42bf9ba55b87
package idc463d7aa-b14c-47ff-95f2-2be9cc0e0dad
revision ide8164d8b-9e6f-4484-be69-a5f422d03d5b
stateactive