Προμήθειες Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Συγκρότηση συλλογικών οργάνων/ επιτροπών αναφορικά με τις προμήθειες του Υ.Δ.Δ.Α.Δ.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/
Δημιουργός Τμήμα Προμηθειών
Υπεύθυνος Συντήρησης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΕΓΚΑΣ
Last Updated Μάρτιος 27, 2017, 08:13
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 27, 2017, 07:44