Προσκλήσεις (για θέσεις εργασίας)

Θέσεις εργασίας Διοικητικών & Αναπληρωτών Διοικητικών Γραμματέων, Τομεακών και Ειδικών Τομεακών Γραμματέων, και Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΑΣΕΠ
Υπεύθυνος Συντήρησης Δημήτρης Ζέρβας
Last Updated Δεκέμβριος 24, 2019, 09:57
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 1, 2018, 06:29