Προσλήψεις από διαγωνισμούς ΑΣΕΠ ειδικού επιστημονικού προσωπικού ανά προκήρυξη

Παρουσιάζεται ανά προκήρυξη το πλήθος των θέσεων εργασίας που προκηρύχθηκαν από διαγωνισμούς ΑΣΕΠ ειδικού επιστημονικού προσωπικού, καθώς και το πλήθος υποψηφίων.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΑΣΕΠ
Υπεύθυνος Συντήρησης Δημήτρης Ζέρβας
Last Updated Μάιος 23, 2019, 08:45
Δημιουργήθηκε Μάιος 21, 2018, 11:28