Προσλήψεις από διαγωνισμούς ΑΣΕΠ με σειρά προτεραιότητας ανά προκήρυξη

Παρουσιάζεται ανά προκήρυξη το πλήθος των θέσεων εργασίας που προκηρύχθηκαν από διαγωνισμούς ΑΣΕΠ με σειρά προτεραιότητας, καθώς και το πλήθος υποψηφίων.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΑΣΕΠ
Υπεύθυνος Συντήρησης Δημήτρης Ζέρβας
Last Updated Μάιος 23, 2019, 08:19
Δημιουργήθηκε Μάιος 21, 2018, 11:26