Προσλήψεις από διαγωνισμούς εποχικού προσωπικού για τη σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ)

Παρουσιάζεται ανά υπουργείο / φορέα το πλήθος των ανακοινώσεων και θέσεων εργασίας που προκηρύχθηκαν από διαγωνισμούς εποχικού προσωπικού, για τη σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ).

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΑΣΕΠ
Υπεύθυνος Συντήρησης Δημήτρης Ζέρβας
Last Updated Ιούνιος 13, 2019, 10:32
Δημιουργήθηκε Μάιος 21, 2018, 11:40