Προστασία Δασών (Δασαρχείο Θηβών)

Έκδοση Δασικών Αστυνομικών Διατάξεων, Έκδοση πράξεων χαρακτηρισμού εκτάσεων ως δασικών ή μη δασικών και έκδοση απόφασης τελεσιδικίας επ’ αυτών, Αποφάσεις Ε.Ε.Δ.Α. και Τ.Ε.Ε.Α.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr
Δημιουργός Δασαρχείο Θηβών
Υπεύθυνος Συντήρησης Χατζηδούρος Λουκάς---Τσιάρας Παναγιώτης
Last Updated Μάιος 26, 2016, 09:00
Δημιουργήθηκε Μάιος 26, 2016, 08:22