Προστασία Δασών - ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΦΟΥΡΝΑΣ

Έκδοση Δασικών Αστυνομικών Διατάξεων, "Έκδοση πράξεων χαρακτηρισμού εκτάσεων ως δασικών ή μη δασικών"

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή www.diavgeia.gov.gr
Δημιουργός ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΦΟΥΡΝΑΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΚΟΣΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Last Updated Μάρτιος 29, 2017, 08:59
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 29, 2017, 08:57