Έκδοση Δασικών Αστυνομικών Διατάξεων

URL: https://diavgeia.gov.gr/search?advanced&query=subject:%22%CE%94%CE%91%CE%A3%20%CE%92%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%97%CE%A3%22&page=0&fq=organizationUid:%2250200%22&fq=unitUid:%2281846%22

Έκδοση Δασικών Αστυνομικών Διατάξεων

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάρτιος 29, 2017
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 29, 2017
Διαμόρφωση HTML
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 2 έτη πριν
formatHTML
id83d986d4-37aa-4adb-b3f9-b3c3a2be7ea3
package id12ac1ad2-cac2-41bb-ac78-d5a05a5fa7a6
revision id53f1e982-ecb8-4e30-8fca-4212c6f544db
stateactive