"Έκδοση πράξεων χαρακτηρισμού εκτάσεων ...

URL: https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=subject:%22%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%9E%CE%95%CE%99%CE%A3%20%CE%A7%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%97%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A5%22&page=0&fq=organizationUid:%2250200%22&fq=unitUid:%2281846%22

"Έκδοση πράξεων χαρακτηρισμού εκτάσεων ως δασικών ή μη δασικών"

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάρτιος 29, 2017
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 29, 2017
Διαμόρφωση HTML
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 2 έτη πριν
formatHTML
idde1197b8-9fdd-4109-8aa5-bf446b88e1fb
package id12ac1ad2-cac2-41bb-ac78-d5a05a5fa7a6
position1
revision id58ec7cd5-6ae3-4c06-b4e2-c343e0b5716a
stateactive