Προστασία Δασών (Δασαρχείο Αλμυρού)

Έκδοση Πράξεων Χαρακτηρισμού εκτάσεων ως δασικών ή μη δασικών

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/
Δημιουργός Στυλιανή Τουλιά
Υπεύθυνος Συντήρησης Αντωνία Κοντοστάθη & Κων/ντία Φραγκάκη
Last Updated Απρίλιος 15, 2016, 09:41
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 15, 2016, 09:40