ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΑΒΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ.281273/27-8-2004 ΚΥΑ, (ΦΕΚ Β΄ 1396)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΙΔΗΣ
Last Updated Μάιος 10, 2019, 06:49
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 8, 2016, 10:20