Πρότυποι οδηγοί για τα Νομικά Πρόσωπα των Δήμων και των Περιφερειών

Το σύνολο δεδομένων περιλαμβάνει πρότυπους οδηγούς για τη λειτουργία των Νομικών Προσώπων των Δήμων και των Περιφερειών

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Last Updated Νοέμβριος 8, 2019, 12:13
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 11, 2018, 12:08