Προϋπολογισμός Δήμου Πεντέλης έτους 2018

Προϋπολογισμός Δήμου Πεντέλης έτους 2018

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Βασιλική Καπετσώνη
Last Updated Νοέμβριος 8, 2017, 11:29
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 8, 2017, 09:13