Επαγγελματικές και λοιπές άδειες

Το παρόν σύνολο δεδομένων παύει από 30/06/17 και στο εξής να συντηρείται από το ΥΠΥΜΕ λόγω μεταφοράς αρμοδιότητας στο Υπ.Ψηφιακής πολιτικής, το οποίο και θα ασχολείται με την συνεχή επικαιροποίησή του. Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος βοηθού ραδιοτεχνίτη

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.yme.gr/index.php?getwhat=1&oid=396&id=&tid=396
Δημιουργός Τμήμα Αδειών
Last Updated Ιούλιος 4, 2017, 10:31
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 5, 2016, 08:11